Evolusi Database Management System

Karya

Ndaru Ruseno S.Kom M.Kom
Satria S.Kom M.Kom

ISBN-
PenerbitLiterasi Nusantara
Halamanvi + 100
Harga

RP 60.000