Kumpulan Khutbah Jumat Ringkas Bahasa Sunda

 

Buku iue mangrupa kumpulan khutbah anu dirarancang pikeun jadi pituduh praktis pikeun khatib dina nepikeun syiar Islam ka jamaah saban poe Jumaah. Di jerona nyajikeun rupa tema nu nyangkup aspek-aspek penting tina kahirupan Muslim, mimitian ti spiritual, sosial, ekonomi, nepi ka masalah etika jeung moral.
Salian ti eta, ditulis dina basa anu jelas tur gampang kaharti sangkan leuwih gampang para khatib nepikeun amanat agama sacara efektif jeung nyentuh hate jamaah. Unggal khutbah dilengkepan ku dalil-dalil tina Al-Qur’an jeung Hadis, sarta dibarengan ku contoh-contoh konkret anu luyu jeung kaayaan kiwari.

Karya

Fakur Muhamad Iqbal

ISBN978-623-127-257-7
PenerbitCV. Literasi Nusantara Abadi
Halamanx + 136
Harga

Rp 75.000