PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Periode Klasik, Pertengahan dan Modern

 

Ajaran Islam sebenarnya sangat menghargai akal manusia. Hal ini dapat dipahami dari isyarat isyarat yang tertuang dan terkandung dalam teks Al Qur’an, seperti afalaa tatafakkaruun, afalaa ta’qilun, afalaa tatadabbarun, dan lain-lain. Isyarat semacam ini semestinya menjadi kekuatan pendorong dan sumber inspirasi bagi terwujudnya gerakan pemikiran atau gerakan ilmiah di kalangan umat Islam sepanjang sejarahnya. 

KaryaUlfatul Qoyyimah, S.Pd
Sarini Musyafi’ah Ali, S.Pd
A’ti Inayata Sholihah, S.Pd
ISBN978-623-7511-78-6
PenerbitCV. Literasi Nusantara Abadi
Halamanviii + 110
Harga

Rp 65.000