SYARI’ATUN SAFINAH : PERAHU SYARI’AT

Kitab ini dibuat sebagai pengantar untuk memperoleh nilai tambah dan kemudahan dalam upaya kita untuk mengkaji Ilmu Hikmah (Intisari Ilmu) yang terhimpun dalam Kitab Suci Al – Qur`anul Karim, utamanya bagi para santri serta para ikhwan dan handai taulan yang menjadi saudara seiman untuk meningkatkan ketaqwaan kepada ALLAH SWT.

Tabir rahasia perjalanan hamba ALLAH, kiranya dapat diikuti dengan jalan menyingkap fenomena – fenomena yang dibentangkan oleh ALLAH SWT. dan kewajiban yang harus diupayakan oleh manusia agar selamat di dunia dan akherat. Hal ini dapat dicapai dengan ridlo-Nya dan berpegang teguh kepada Syari`at Islam

KaryaK.H. Achyari
ISBN978-623-329-253-5
PenerbitCV. Literasi Nusantara Abadi
Halamanx + 48
Harga

Rp 47.000