Kumpulan Khutbah Jumat Pilihan Bahasa Jawa

 

Mboten kathah tiyang ingkang saged lan mampu tampil nyanjangakenipun. Padahal, shalat jumat mboten bakal kelaksana tanpa khutbah ingkang dipunsanjangaken. Kelangkaan khatib kraos pisan kala kita wonten ing ujung dhusun ingkang dipunsanjangaken kaliyan beban awrat gesang masyarakatipun. Kaliyan dipunsiyapaken tebih-tebih dinten saderengipun, tampilipun setunggaling tiyang ing inggil mimbar namung sabates nunaiaken ayahan sesuai kaliyan syariat. Mila jamaah ingkang pisan sepekan betah disirami dening pesen-pesen rohaniah terkesan mboten angsal punapa-punapa amargi materi ingkang dipunsanjangaken khatib mboten ngena, mboten nyepeng, mboten nyukani nilai langkung kangge jamaahipun, punapa malih bilih mboten dipunsiyapaken babar pisan.

Karya

Rosyiful Aqli

ISBN978-623-114-522-2
PenerbitPT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Halamanxii + 130
Harga

Rp 58.000