Kumpulan Khutbah Jum'at Ringkas dan Praktis Bahasa Jawa

 

Khutbah inggih punika proses atur pesen lebeting bentuk dakwah utawi retorika ing ngajeng khalayak ingkang dipunlampahaken mligi lebeting acara keagamaan. Bahan pesen khutbah limrahipun bertemakan criyos utawi wucalan lebeting kitab suci Al-Quran. Khatib inggih punika tiyang ingkang tansah dipunajengaken kaliyan pinten-pinten ketegangan.
Kala usaha mangertosi makna-makna dipunwangsul firman Allah lan nasihat rasul, setunggaling tiyang khatib lagi wonten ing antawis wigatosipun manggihaken makna deskriptif lan kekedahan kangge manggihaken makna normatif kangge dipunsanjangaken ing para umat.

Karya

Rosyiful Aqli

ISBN978-623-114-540-6
PenerbitPT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Halamanxii + 129
Harga

Rp 58.000