Tajwid Ringkas untuk Pemula

Kaidah Membaca Al-Qur’an Qiroat ‘Ashim Riwayat Hafsh Thoriq Asy-Syathibiyyah yang Disusun Secara Ringkas, Sistematis dan Aplikatif


Tajwid Ringkas Untuk Pemula ini kami buat dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi para pecinta Al Qur’an dalam menguasai ilmu tajwid, khususnya dalam Qiroat 'Ashim Riwayat Hafsh Thoriq AsySyathibiyah. Buku ini berisi hukum-hukum tajwid seperti izh-har, idghom, iqlab, ikhfa’, tafkhim, tarqiq, macam macam mad, makhorijul huruf, shifatul huruf, hamzah qotho’ dan hamzah washol, isti’adzah dan basmalah, macam-macam cara waqof, dll.

Karya

Ahmad Budianto

ISBN978-623-8301-06-5
PenerbitLiterasi Nusantara Abadi Grup
Halaman104
Harga

Rp 72.000